Vijesti     -     Kontakti

Natječaji i javni pozivi

 

Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 17/21-pročišćeni tekst) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15, 44/21) županica Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih, odbijenih i programa na rezervnoj listi dostupan je ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

Prijave se podnose ISKLJUČIVO putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava!

DATUM OBJAVE: 14.10.2022.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 28.10.2022.

Tekst natječaja

Odluka o broju i visini stipendija

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja

Dokumentacija - darovitost

Dokumentacija - deficitarnost zanimanja

Dokumentacija - socijalni status

Privola - VAŽNO! Prijava bez potpisane privole se neće uzimati u obzir!

Upute za prijavitelje

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

 

VAŽNO!! 

Ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje na Natječaj za dodjelu stipendije studentima s područja Karlovačke županije u tri kategorije: darovitost, deficitarnost zanimanja i socijalni status da obrate pažnju kod same prijave putem aplikacije SOM Natječaji. Naime, kako bi se prikazali natječaji koje je raspisala Karlovačka županija potrebno je u padajućem izborniku koji se nalazi iznad popisa natječaja odabrati „Karlovačka županija“

Ovu obavijest dajemo kako bi olakšali prijaviteljima pronalazak određenog natječaja odnosno kako bi lakše razlikovali natječaj za dodjelu stipendija koje je raspisala Karlovačka županija od one koje je raspisao Grad Karlovac.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

 

VAŽNO!!

Pitanja vezano za sam natječaj i dokumentaciju mogu se postaviti Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu

Datum objave: 27. 09. 2022.
Krajnji rok za podnošenje prijava: 26. 10. 2022.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
1. Odluka o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2023. godinu
2. Upute za prijavitelje
3. Kriteriji za ocjenu kvalitete prijedloga programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

e-PRIJAVNICE
Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Potrebno je odabrati prijavnicu za odgovarajuće prioritetno područje:
Prioritetno područje 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti
Prioritetno područje 2: Programi književne, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
Prioritetno područje 3: Programi likovne umjetnosti i muzejsko-galerijske djelatnosti
Prioritetno područje 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije
Prioritetno područje 5: Programi kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanja zavičajne tradicijske baštine
Prioritetno područje 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
Prioritetno područje 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture.

TEHNIČKE UPUTE za registraciju prijavitelja i korištenje elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

TEHNIČKA PODRŠKA za korištenje elektroničkog sustava:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel. 091/618-8694 od 8.00 do 16.00 sati
Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju tehničkih problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Sva PITANJA VEZANA UZ UVJETE I PROVEDBU POZIVA upućuju se Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 7 dana prije isteka roka za dostavu prijava.

OBRASCI
Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022./2023.

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava!

DATUM OBJAVE: 16.09.2022.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE: 30.09.2022.

Tekst natječaja

Odluka o broju i visini stipendija

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja

Dokumentacija - darovitost

Dokumentacija - deficitarnost zanimanja

Dokumentacija - socijalni status

Privola - VAŽNO! Prijava bez potpisane privole se neće uzimati u obzir!

Upute za prijavitelje

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

 

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

 

VAŽNO!!

Pitanja vezano za sam natječaj i dokumentaciju mogu se postaviti Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93,  38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 17/21) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15) županica Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu.

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih, odbijenih i programa na rezervnoj listi dostupan je ovdje.

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije

 

Datum objave: 08. 11. 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 21. 11. 2021.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Odluka o objavi Javnog poziva za predlaganje članova Kulturnog vijeća Karlovačke županije

Upute za predlagatelje

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

TEHNIČKE UPUTE za registraciju prijavitelja i korištenje elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Poveznica za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Poveznica za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

TEHNIČKA PODRŠKA za korištenje elektroničkog sustava:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel. 091/618-8694 od 8.00 do 16.00 sati

Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Sva PITANJA VEZANA UZ UVJETE I PROVEDBU JAVNOG POZIVA upućuju se Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava.

OBRASCI

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022.

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava!

Datum objave: 22.10.2021.

Krajnji rok za podnošenje prijave: 05.11.2021.

Tekst natječaja

Odluka o broju i visini stipendija

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja

Dokumentacija - darovitost

Dokumentacija - deficitarna zanimanja

Dokumentacija - socijalni status

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

Privola - VAŽNO! Prijava bez potpisane privole se neće uzimati u obzir!

Upute za prijavitelje

 

 

Link za registraciju:https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

 

VAŽNO!!

Pitanja vezano za sam natječaj i dokumentaciju mogu se postaviti Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu

Datum objave: 07. 10. 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 05. 11. 2021.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

  1. Odluka o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu
  2. Tekst Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu
  3. Upute za prijavitelje
  4. Kriteriji za ocjenu kvalitete prijedloga programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

e-PRIJAVNICE

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Potrebno je odabrati prijavnicu za odgovarajuće prioritetno područje:

Prioritetno područje 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti

Prioritetno područje 2: Programi književne, književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

Prioritetno područje 3: Programi likovne umjetnosti i muzejsko-galerijske djelatnosti

Prioritetno područje 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije

Prioritetno područje 5: Programi kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanja zavičajne tradicijske baštine

Prioritetno područje 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Prioritetno područje 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture.

TEHNIČKE UPUTE za registraciju prijavitelja i korištenje elektroničkog sustava za podnošenje prijava.

Poveznica za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Poveznica za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

TEHNIČKA PODRŠKA za korištenje elektroničkog sustava:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel. 091/618-8694 od 8.00 do 16.00 sati

Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Sva PITANJA VEZANA UZ UVJETE I PROVEDBU POZIVA upućuju se Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 7 dana prije isteka roka za dostavu prijava.

OBRASCI

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za školsku godinu 2021./2022.

PRIJAVE NA NATJEČAJ ISKLJUČIVO SU U ELEKTRONSKOM OBLIKU. PRIJAVE POSLANE POŠTOM ILI DRUGIM MEDIJIMA NEĆE SE UZIMATI U OBZIR!

Datum objave: 22.09.2021.

Krajnji rok za podnošenje prijave: 06.10.2021.

Tekst natječaja

Odluka o broju i visini stipendija

Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja

Dokumentacija - darovitost

Dokumentacija - deficitarna zanimanja

Dokumentacija - socijalni status

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

Privola - VAŽNO! Prijava bez potpisane privole se neće uzimati u obzir!

Upute za prijavitelje

 

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

VAŽNO!! Pitanja vezano za sam natječaj, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Upravnom odjelu za školstvo, isključivo elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije

KLASA: 021-04/21-02/14
URBROJ: 2133/1-01/06-21-20

Na temelju članka 9. i članka 10. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije (KLASA: 021-04/18-01/21; URBROJ: 2133/1-02/03-18-01 od 28. veljače 2018. godine, Glasnik Karlovačke županije 8a/18) objavljuje se:

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC 1 - PRIJEDLOG KANDIDATA

OBRAZAC 2 - OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

OBRAZAC 3 - PREDLAGATELJ NEFORMALNA SKUPINA

OBRAZAC 4 - SUGLASNOST ZA MALOLJETNE KANDIDATE

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

REZULTATI dodjele financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu

Rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu

            Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93, 38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/20) i članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 40/15) zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije donijela je

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu.

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih programa i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost