Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije

KLASA: 021-04/21-02/14
URBROJ: 2133/1-01/06-21-20

Na temelju članka 9. i članka 10. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije (KLASA: 021-04/18-01/21; URBROJ: 2133/1-02/03-18-01 od 28. veljače 2018. godine, Glasnik Karlovačke županije 8a/18) objavljuje se:

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC 1 - PRIJEDLOG KANDIDATA

OBRAZAC 2 - OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE

OBRAZAC 3 - PREDLAGATELJ NEFORMALNA SKUPINA

OBRAZAC 4 - SUGLASNOST ZA MALOLJETNE KANDIDATE

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE