JAVNI POZIV - NAGRADA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŽIVOTNO DJELO - 2020. GODINA