JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG KOMBI VOZILA U VLASNIŠTVU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

JAVNI POZIV TEKST

PRILOG 1 - PONUDBENI LIST

 

Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Javnog poziva za prodaju službenog kombi vozila u vlasništvu Karlovačke županije  objavljenog 09. 03. 2021. godine.

Nakon izvršenog pregleda i ocjene pristiglih pravovaljanih ponuda do predviđenog roka, ocijenjeno je da je ponuda za službeno kombi vozilo od 17. 03. 2021. godine ponuditelja: Boris Crevar, Slavka Kolara 13, 47 250 Duga Resa, OIB:61763105114 ; cijena ponude 13.000,00 kn, prikladna i prihvatljiva te je prema kriteriju najviše ponuđene cijene ocijenjena najpovoljnijom.

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE