JAVNI NATJEČAJ - Viši stručni suradnik za financije i udruge