OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU