OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - VIŠI REFERENT ZA IZVLAŠTENJE