O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu za razdoblje 2021. - 2030. godine

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije temeljem čl. 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te čl. 14., 16., 18., 19. í 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu za razdoblje 2021. - 2030. godine

Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu (dalje u tekstu: Plan) održat će se od 26. veljače 2021. do 29. ožujka 2021. godine.

U okviru javne rasprave, javni uvid u prijedlog Plana moći će se izvršiti od 26. veljače do 29. ožujka 2021. godine svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati u prostorijama Javne ustanove NATURA VIVA u Križanićevoj ulici 30 u Karlovcu, 2. kat, uz obavezno nošenje maske za lice i pridržavanje drugih epidemiloških mjera.

Prijedlog Plana bit će od 26. veljače do 29. ožujka 2021. dostupan javnosti i na internetskim stranicama Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr).

U okviru javne rasprave, javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se putem livestream servisa u utorak, 9. ožujka 2021. s početkom u 11 sati. Livestream servisu bit će moguće pristupiti putem linka koji će biti objavljen na internet stranicama Javne ustanove (www.naturaviva.hr) i Karlovačke županije (www.kazup.hr).

IV.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost može sudjelovati na sljedeći način:

  • Ima pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana kako je navedeno u čl. II. Postavljanjem pitanja te davanjem prijedloga, mišljenja i primjedbi u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • Upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • Upućivanjem pismenih prijedloga, mišljenja i primjedbi na adresu Javna ustanova NATURA VIVA, Križanićeva 30, 47000 Karlovac ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.zaključno s danom 29. ožujka 2021.

Pitanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, sadržavati i osobne podatke o podnositelju (ime í prezime, adresa, potpis) te biti dostavljeni u roku. U protivnom neće biti razmatranì, niti biti dio izviješća o provedenoj javnoj raspravi.

 
   

 

 

V.

O provedenoj javnoj raspravi Javna ustanova NATURA VIVA sastavit će izviješće sukladno čl. 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Izvijeśće će biti objavljeno na web stranici Javne ustanove NATURA VIVA u trajanju 60 dana od dana objave.

VI.

Ova Obavijest bit će objavljena u Karlovačkom tjedniku, Večernjem listu te na mrežnim stranicama Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr) i Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 
   

 

Dostavìti:

  1. Karlovačka županija, za web objavu
  2. Karlovački tjednik, za objavu
  3. Večernji list, za objavu
  4. Pismohrana, ovdje