Obavijest o izradi Urbanističkog plana Luščić-centar

GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/21-04/01
URBROJ: 2133/01-06-01/01-21-10

 


Temeljem Odluke o izradi (GGK br.4/21 i dopuna br.5/21) započeta je izrada Urbanističkog plana Luščić-centar. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.