Obavijest poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima o sufinanciranju nabave zaštitnih sredstava za sprečavanje šteta od divljači u lovištima

Obavijest poljoprivrednicima i lovoovlaštenicima,

o sufinanciranju nabavke zaštitnih sredstava za sprečavanje šteta od divljači u lovištima

Poštovani

obavještavamo Vas da Ministarstvo poljoprivrede raspisuje natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači u lovištima (na poveznici Ministarstva poljoprivrede


Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2021. godinu iznosi 2.000.000,00 kuna.
 

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža).
 
Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici i fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija.

 

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje.

Natječaj je otvoren do raspodjele predviđenih sredstava, od 22. studenoga do 20. prosinca 2021. godine.