Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Obavijest o nadmetanju - Rekonstrukcija objekta – „Oružarna"

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije objekta "Oružarne" u Karlovcu.

 Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0034432. 

Napomena: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Glavni projekt i pripadajući tehnički opisi i nacrti nalaze se u Prilogu VI. Dokumentacije o nabavi i čine njezin sastavni dio. U svrhu učitavanja navedenog Priloga u EOJN RH, isti je razdvojen na više dijelova u .rar formatu koje je, za potrebe pristupa i pregleda dokumenata, potrebno istovremeno preuzeti na računalo te pohraniti na isto mjesto na računalu.

Uz objavu na EOJN RH, Glavni projekt i pripadajući tehničke opise i nacrte moguće je preuzeti na sljedećem linku:

http://karlovacka-zupanija.com/wp-content/uploads/2021/09/ORU_rek.zip

Poziv za dostavu ponude – Nabava mobilnih interpretacijskih centara , nadzorne i senzorne opreme , opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme - Grupa 5. Električni bicikli i oprema

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 65050537368, pokrenuo je postupak nabave za Nabava mobilnih interpretacijskih centara , nadzorne i senzorne opreme , opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme - Grupa 5. Električni bicikli i oprema za punjenje i zaštitu (projekt Susret s rijekom) (EBN 52-87-1/2020), a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić
Za dodatna pojašnjenja obratite nam se na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost