INFORMACIJA O DONOŠENJU ODLUKE O ZAPOČINJANJU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VII. ID PPKŽ