IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - VI. IDPPKŽ i STRATEŠKOJ STUDIJI o utjecaju na okoliš VI. IDPPKŽ