VII. Izmjene i dopune PPKŽ - obavijest o namjeri započinjanja postupka

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLlŠ - ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA KARLOVAČKE ŽUPANIJE dana 17. studenog 2022. donosi 

OBAVIJEST o namjeri započinjanja postupka izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovače županije