Obavijest o nadmetanju - nabava opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj

Obavijest o nadmetanju - nabava opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj


Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu opreme za potrebe opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj.

Evidencijski broj nabave: 58-92/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2020/S 0F2-0033105


Napomena:

Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.