Obavijest o izradi prostornog plana - "IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca"

Temeljem Odluke o izradi (GGK br. 08/21) započeta je izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.

OBAVIJEST