Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dana 24. ožujka 2023. godine dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dana 24. ožujka 2023. godine dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni za Standard projekte:

1.Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.

  • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja).
  • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).
  1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
  • Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do:

  • 24. svibnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritete 1. i 3.
  • 21. lipnja 2023. u 12:00 sati (CET) za Prioritet 2

Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritete 1. i 2., do 24 mjeseci za Prioritet 3.

Vrijednost projekata:

  • od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritete 1. i 2.,
  • od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.

Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost