Poziv na webinar

Javna ustanova regionalna Razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Projekt KaŽu5 EduKA II usmjeren je na jačanje kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije kroz pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, informiranju i umrežavanju u sferi ESI fondova te upravljanju sustavom strateškog planiranja, a u cilju poticanja regionalnog razvoja. Opći cilj projekta ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027. Vrijednost projekta je 14.756.262,24 kn, od čega je 12.542.822,84 kn EU sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je započeo 01. travnja 2019. godine te završava 31. prosinca 2023. godine

       Jedna od aktivnosti projekta je provedba obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. Obrazovne aktivnosti provoditi će se kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Djelatnici Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije pripremili su i provode ciklus edukacija o EU fondovima.

       Navedeni ciklus radionica će obraditi teme o EU fondovima, financijskim potporama i bespovratnim sredstvima, Praćenje javnih poziva i natječaja, Strateško planiranje i relevantnost za EU fondove, Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih prijedloga), Horizontalna načela u pripremi i provedbi EU projekata, Osnove Upravljanje projektnim ciklusom (provedba projekta i izvještavanje), Postupci nabave u provedbi EU projekta, Promidžba i vidljivost u EU projektima, Rad u sustavu eFondovi i MIS, Simulacija provedbe EU projekata (sažetak provedbe), u svrhu pripreme javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. i bolju apsorpciju EU sredstava.

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

         Prvi modul pod nazivom „EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva“ sastoji je od 5 tema a cilj ovog modula je da sudionici edukacije usvoje znanja o strukturi EU fondova te o operativnim programima koji su trenutačno na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Ukratko će se prezentirati svaki fond i program te mogućnosti financiranja, značenje financijskih potpora i bespovratnih sredstava te na koji način osigurati sufinanciranje. Sudionici će dobiti i više informacija o pozitivnim stranama uključivanja u provedbu EU projekata a također će biti upoznati i sa potencijalnim rizicima i izazovima.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

26.01.2021.

12:30 – 13:30h

EUROPA 2020 - počeci priče

dr. sc. Vilko Klasan

2.

28.01.2021.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

Krunoslav Kralj

3.

02.02.2021.

12:30 – 13:30h

Operativni programi

Livio Bišćan

4.

04.02.2021.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

Eva Sobotik - Pavan

5.

09.02.2021.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

dr. sc. Vilko Klasan

6.

11.02.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 1. Modul

svi predavači

         Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za prijavu polaznika na webinar. Molimo da popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 25.01.2021. u 10:00h.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 1. Modul: EU fondovi, financijske potpore i bespovratna sredstva:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

26.01.2021.

12:30 – 13:30h

EUROPA 2020 - počeci priče

 

28.01.2021.

12:30 – 13:30h

Kohezijska politika i Fondovi

 

02.02.2021.

12:30 – 13:30h

Operativni programi

 

04.02.2021.

12:30 – 13:30h

Europska teritorijalna suradnja i Programi unije

 

09.02.2021.

12:30 – 13:30h

Pozitivne strane, izazovi i rizici u provedbi EU projekata

 

11.02.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 1. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):

  • Obrazac je dovoljno popuniti elektronski, nije potreban potpis.