Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Treći Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

04.03.2021.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

dr.sc. Vilko Klasan

2.

09.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

11.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

16.03.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

5.

18.03.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

Vilko Klasan

Martina Dvoržak

Ksenija Silaj

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 03.03.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. Modula: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. :

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

04.03.2021.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

 

09.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta - 1. dio

 

11.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta – 2. dio

 

16.03.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

 

18.03.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul