Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Započinju prijave na zadnji 4. Modul webinara o EU projektima pod nazivom Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

  1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa vezane uz provedbu i izvještavanje projekata.

Na prvoj edukaciji u sklopu ovog 4. Modula, polaznici će dobiti odgovor na pitanje: Što nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava? Koje su obveze i prava koje proizlaze iz Ugovora, gdje i na koji način su definirani rokovi izrade i slanja potrebne dokumentacije prema provedbenom i upravljačkom tijelu u provedbi projekta. Isto tako, polaznici će se upoznati s kontrolama koje provedbeno tijelo vrši u tijeku provedbe projekta, a to su terenske provjere, ex ante i ex post provjere dokumentacije o nabavi i provedenog postupka jednostavne i javne nabave.

Tema „Izvještavanje“ bit će podijeljena u dva dijela (odnosno dva webinara). Naime, u prvoj edukaciji naglasak će se staviti na narativni (opisni) dio. Obradit će se izvještavanje o provedbi projekata, s naglaskom na izvještavanje po pojedinim vrstama projektnih aktivnosti te dokazivanju provedbe projektnih aktivnosti. U drugoj edukaciji biti će obrađeno financijsko izvještavanje u provedbi projekata. Polaznici će biti upoznati s izvještavanjem po pojedinim troškovnim kategorijama projektnog proračuna te dokazivanjem projektnih troškova, koji se dokazuju popratnom dokumentacijom. Izvještavanje u provedbi bit će prezentirano na primjeru iz sustava eFondovi.

Budući da je promidžba i vidljivost neizostavni dio svake provedbe projekta, polaznici će se upoznati s načinom na koji se ista provodi. Promidžba i vidljivost uključuje mjere informiranja i komunikacije u cilju podizanja svijesti korisnika EU fondova, ali i šire. Aktivnosti informiranja i komunikacije posebice su usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te medije. Također, polaznici edukacije će se upoznati s osnovnim elementima vidljivosti kao što su amblem, logo, tekstualni sadržaji, promomaterijali i dr.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

Antonija Perač Fištrović

2.

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

I. dio

Monika Cegur

3.

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje

II. dio

Zoran Lukšić

4.

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

Eva Sobotik Pavan

5.

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt

na 4. Modul

Svi predavači

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za gradska (komunalna) poduzeća i zdravstvene institucije sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 04.06.2021. u 14:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

 

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (provedba i izvještavanje)

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 4. Modula:

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

07.06.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba projekta – prvi koraci

 

09.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje I. dio

 

14.06.2021.

12:30 – 13:30h

Izvještavanje II. dio

 

16.06.2021.

12:30 – 13:30h

Promidžba i vidljivost

 

18.06.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 4. Modul

 

Datum:

Mjesto:

 

Napomena (ukoliko ima):