Vijesti     -     Kontakti

Obavijesti

 

Online info dan HBOR-a - pojedinačni razgovori s poduzetnicima

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac organizira Online info dan HBOR-a - pojedinačni razgovori s poduzetnicima koji će se održati u četvrtak, 11. ožujka 2021. godine od 10 do 15 sati.

S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović - Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku na temu kreditnih programa, osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanja garancija, ovisno o upitima i potrebama korinsika.

Zaniteresirani poduzetnici mogu se prijaviti na poveznici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/infodan-hbor-a-za-poduzetnike-karlovacke-zupanije-najava-1 najkasnije do srijede 10. ožujka 2021. godine.

 

 

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim dijelovima strateških dokumenata koje su neophodne za kvalitetnu izradu strateških dokumenata te na koji način mogu prikupiti iste. Također, sudionici će se upoznati s informacijama o tome zašto je bitna provedba, praćenje i izvještavanje o strateškim dokumentima te kako je i zašto strateško planiranje usko vezano uz pripremu projektnih prijedloga na EU natječaje. Sudionici će dobiti i korisne savjete kako se kroz strateško planiranje što bolje pripremiti za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

Treći Modul pod nazivom „Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.“ sastoji se od 4 teme.

Raspored održavanja webinara:

Red. br

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Predavač

1.

04.03.2021.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

dr.sc. Vilko Klasan

2.

09.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 1. dio

Martina Dvoržak

3.

11.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta 2. dio

Martina Dvoržak

4.

16.03.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

Ksenija Silaj

5.

18.03.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

Vilko Klasan

Martina Dvoržak

Ksenija Silaj

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristit će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju, već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“, odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara svoje računalo mrežno povežu s internetom, s obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 03.03.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac za prijavu polaznika na webinar

  1. Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027.

Ime i prezime

 

Institucija

 

Radno mjesto

 

E-mail adresa

 

Kontakt broj

 

Prijavljujem se na sljedeće teme 3. Modula: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. :

Datum

Vrijeme

Naziv teme

Prijavljujem se

(molimo upisati  

DA ili NE)

04.03.2021.

12:30 – 13:30h

Osnove strateškog planiranja (vrste dokumenata, hijerarhijska struktura, zakonska osnova)

 

09.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta - 1. dio

 

11.03.2021.

12:30 – 13:30h

Sastavni dijelovi strateškog dokumenta – 2. dio

 

16.03.2021.

12:30 – 13:30h

Provedba strateških dokumenata (praćenje i izvještavanje)

 

18.03.2021.

12:30 – 13:30h

Zaključak i osvrt na 3. Modul

 

                                                                                                                                            

Obavijest o izradi Urbanističkog plana Luščić-centar

GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA: 350-02/21-04/01
URBROJ: 2133/01-06-01/01-21-10

 


Temeljem Odluke o izradi (GGK br.4/21 i dopuna br.5/21) započeta je izrada Urbanističkog plana Luščić-centar. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac, tel. 047/628 227, 047/628 114.

Izgradnja fundraising kulture u Hrvatskoj - upitnik za neprofitne organizacije i udruge

Izgradnja fundraising kulture u Hrvatskoj.

Cilj je potaknuti neprofitne organizacije u Hrvatskoj na promišljanje o različitim mogućnostima financiranja njihovih projekata i inicijativa kako bi osigurali financijsku održivost i stvaranje branda udruge u javnosti.

Molimo da sve neprofitne organizacije i udruge sa područja Karlovačke  županije popune upitnik na poveznici:

 

https://forms.gle/ABdLyDU47i4HeS8d9

Podatke treba poslati do 20. ožujka pa obratite pozornost na rok. 

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu za razdoblje 2021. - 2030. godine

Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije temeljem čl. 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) te čl. 14., 16., 18., 19. í 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu za razdoblje 2021. - 2030. godine

Javna rasprava o prijedlogu Plana upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Vrbanićev perivoj u Karlovcu (dalje u tekstu: Plan) održat će se od 26. veljače 2021. do 29. ožujka 2021. godine.

U okviru javne rasprave, javni uvid u prijedlog Plana moći će se izvršiti od 26. veljače do 29. ožujka 2021. godine svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati u prostorijama Javne ustanove NATURA VIVA u Križanićevoj ulici 30 u Karlovcu, 2. kat, uz obavezno nošenje maske za lice i pridržavanje drugih epidemiloških mjera.

Prijedlog Plana bit će od 26. veljače do 29. ožujka 2021. dostupan javnosti i na internetskim stranicama Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr).

U okviru javne rasprave, javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se putem livestream servisa u utorak, 9. ožujka 2021. s početkom u 11 sati. Livestream servisu bit će moguće pristupiti putem linka koji će biti objavljen na internet stranicama Javne ustanove (www.naturaviva.hr) i Karlovačke županije (www.kazup.hr).

IV.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnost i zainteresirana javnost može sudjelovati na sljedeći način:

  • Ima pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana kako je navedeno u čl. II. Postavljanjem pitanja te davanjem prijedloga, mišljenja i primjedbi u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • Upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • Upućivanjem pismenih prijedloga, mišljenja i primjedbi na adresu Javna ustanova NATURA VIVA, Križanićeva 30, 47000 Karlovac ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.zaključno s danom 29. ožujka 2021.

Pitanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja moraju biti napisani čitko i razumljivo, sadržavati i osobne podatke o podnositelju (ime í prezime, adresa, potpis) te biti dostavljeni u roku. U protivnom neće biti razmatranì, niti biti dio izviješća o provedenoj javnoj raspravi.

 
   

 

 

V.

O provedenoj javnoj raspravi Javna ustanova NATURA VIVA sastavit će izviješće sukladno čl. 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Izvijeśće će biti objavljeno na web stranici Javne ustanove NATURA VIVA u trajanju 60 dana od dana objave.

VI.

Ova Obavijest bit će objavljena u Karlovačkom tjedniku, Večernjem listu te na mrežnim stranicama Javne ustanove NATURA VIVA (www.naturaviva.hr) i Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 
   

 

Dostavìti:

  1. Karlovačka županija, za web objavu
  2. Karlovački tjednik, za objavu
  3. Večernji list, za objavu
  4. Pismohrana, ovdje

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost