Obavijest o promjeni sjedišta MU Ozalj

Matični ured Ozalj sa danom 2. siječnja 2024. godine više se ne nalazi na adresi Kurilovac 1. Nova adresa sjedišta matičnog ureda Ozalj je Kolodvorska cesta 1a, Ozalj. 

Kontakte svih Matičnih ureda, informacije o radnom vrijemu za stranke i druge podatke možete pronaći u sljedećoj tablici:

Matični uredi