Hrvatski branitelji

Status hrvatskogb ratnog vojnog invalida iz Domovinskog ata i članova njihovih obitelji, status zatočenika, status stradalih pirotehničara, status člana obitelji smrtno stradalog HB iz Domovinskog rata, status člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status člana obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Priznavanje prava na naknadu za nezaposlene HB iz Domovinskog rata

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Priznavanje prava na besplatne udžbenike

Ukop uz vojnu počast za umrlog HRVI/HB iz Domovinskog rata