Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 21.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)

 


MANDAT 2017. - 2021. 

 

 

6. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 25.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)