Odbor za Proračun i financije - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za Proračun i financije - 20.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)


MANDAT 2017. - 2021. 

 

21. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)

22. sjednica Odbora za Proračun i financije - 15. 12. 2020.

Poziv

Materijali (zip)

23. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24. 2. 2021. 

Poziv 

Materijali (zip)

24. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24. 3. 2021

Poziv

Materijali (zip)