Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Predsjednik:

DRAGUTIN BELAVIĆ

Zamjenik predsjednika:

ZORAN VUČINIĆ 

Članovi:

JOSIP KEKIĆ 

IVICA KRIŽANIĆ

IVAN VUKOVIĆ 

MLADEN PALAJSA 

VLATKA KRIZMANIĆ

 


 Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

  • prati provođenje politike i propisa iz područja prostornog uređenja prometne infrastrukture, kao i prijedloge općih akata iz samoupravnog djelokruga,
  • prati provođenje politike i propisa iz područja zaštite okoliša i prirode Županije, kao i prijedloge općih akata iz samoupravnog djelokruga  Županijske skupštine,
  • koordinira aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje stanja na području Županije,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

 ________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA -17.7.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 15.9.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 27.11.2017.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA - 23.2.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 15.5.2018.  

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA - 4.7.2018.

POZIV - 8. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV - 9. SJEDNICU ODBORA - 23.10.2018.

POZIV - 10. SJEDNICU ODBORA - 12.12.2018.

POZIV - 11. SJEDNICU ODBORA - 12.4.2019.

POZIV - 12. SJEDNICU ODBORA - 4.6.2019.

POZIV - 13. SJEDNICU ODBORA - 8.7.2019.

POZIV - 14. SJEDNICU ODBORA - 18.9.2019.

POZIV - 15. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

 

ZAPISNIK - 15. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 14. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 13. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 12. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 1. SJEDNICA