Odbor za socijalnu politiku

Predsjednica:

JADRANKA GOLUBIĆ

Zamjenik predsjednice:

ŽELJKO ŠTAJCER

Članovi:

NATAŠA HORVAT

MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC

KATARINA SRAKOČIĆ 

EHLIMANA PLANINAC 

MATEJA ŠPEHAR 


 Odbor za socijalnu politiku

  • prati, analizira i osigurava provedbu propisa iz područja socijalne skrbi,
  • prati ukupnu problematiku socijalne skrbi na području Županije i usklađuje interese i predlaže mjere za njihov ravnomjerni razvoj i unapređenje socijalne skrbi,
  • utvrđuje prijedloge akata iz područja socijalne skrbi,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine iz područja socijalne skrbi. 

______________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA 27.11.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA - 23.2.2018.

POZIV - 3. SJEDNICA - 10.4.2018.

POZIV - 4. SJEDNICA - 24.10.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA - 11.12.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA - 22.2.2019.

POZIV - 7. SJEDNICA - 12.4.2019.

POZIV - 8. SJEDNICA - 17.9.2019.

POZIV - 9. SJEDNICA - 5.11.2019.

POZIV - 10. SJEDNICA - 11.2.2020.

 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 1. SJEDNICA 

_______________________________________

MANDAT 2013. - 2017.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE ODBORA