Odbor za Statut i Poslovnik

Predsjednik: 

VJEKOSLAV BITUNJAC 

Zamjenik predsjednika:

mr.sc. VLADO JELKOVAC 

Članovi:

HRVOJE ZORETIĆ

MARIJA BROZOVIĆ

ANTONIA PERKOVIĆ BLAŠKOVIĆ

IVANA SALOPEK ŠUMONJA 

DRAŽEN OGRIZOVIĆ


 Odbor za Statut i Poslovnik

  • podnosi prijedlog Statuta Karlovačke županije,
  • podnosi prijedlog Poslovnika Karlovačke županije,
  • prati i razmatra provedbu Statuta Karlovačke županije i Poslovnika Županijske skupštine i predlaže njihove promjene i daje mišljenja u svezi pojedinih odredbi,
  • razmatra načelna pitanja ustroja Županije,
  • daje mišljenja na usklađenost općih akata iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine sa zakonskim propisima. 

 _________________________________________________________________________

  MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA - 6.7.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 18.7.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 14.9.2017.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA - 27.11.2017.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 23.2.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 10.4.2018.

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA - 15.5.2018.

POZIV - 8. SJEDNICA ODBORA - 15.6.2018.

POZIV - 9. SJEDNICA ODBORA - 3.7.2018.

POZIV - 10. SJEDNICA ODBORA - 24.10.2018.

POZIV - 11. SJEDNICA ODBORA - 19.7.2018.

POZIV - 12. SJEDNICA ODBORA - 24.10.2018.

POZIV - 13. SJEDNICA ODBORA - 5.12.2018.

POZIV - 14. SJEDNICA ODBORA - 26.2.2019.

POZIV - 15. SJEDNICA ODBORA - 4.6.2019.

POZIV - 16. SJEDNICA ODBORA - 8.7.2019.

POZIV - 17. SJEDNICA ODBORA - 17.9.2019.

POZIV - 18. SJEDNICA ODBORA - 6.11.2019.

POZIV - 19. SJEDNICA ODBORA - 17.12.2019.

POZIV - 20. SJEDNICA ODBORA - 11.2.2020.

POZIV - 21. SJEDNICA ODBORA - 25.3.2020.

POZIV - 22. SJEDNICA ODBORA - 23.4.2020.

POZIV - 23. SJEDNICA ODBORA - 2.9.2020.

POZIV - 24. SJEDNICA ODBORA - 21.9.2020.

 

ZAPISNIK - 23. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 22. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 21. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 20. SJEDNICA 

ZAPISNIK- 19. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 18. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 17. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 16. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 15. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 14. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 13. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 12. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

 

________________________________________________________________________

 MANDAT 2013. -2017.

POZIV ZA 21. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 22. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 23. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 24. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 25. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 26. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE ODBORA