Odbor za umirovljenike

Predsjednik:

IVAN MILAŠINČIĆ 

Zamjenik predsjednika:

IVAN POŽEGA

Članovi:

ANTON LEŠČANEC

IVAN VUČIĆ 

NENAD KATIĆ

DIMITRIJE BIRAČ

NIKOLA MEJAŠIĆ


 Odbor za umirovljenike 

  • prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava umirovljenika te daje mišljenja i prijedloge glede načina rješavanja pojedinih pitanja,
  • prati stanje i predlaže donošenje propisa i općih akata iz samoupravnog djelokruga Županije u svezi rješavanja pitanja i problema umirovljenika sa područja Županije,
  • surađuje sa nadležnim tijelima kao i odgovarajućim radnm tijelima gradova i općina sa područja Županije u svezi provedbe propisa te predlaže poduzimanje mjera iz njihovog djelokruga u cilju rješavanja uočenih problema glede statusa umirovljenika i članova njihovih obitelji te ostvarivanja utvrđenih prava,
  • raspravlja i daje mišljenje u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, a u svezi problematike rada Odbora. 

_____________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 7.12.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 6.6.2019.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 4.11.2019.

 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

_____________________________________________

 

MANDAT 2013. - 2017. 

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE ODBORA