Odbor za zaštitu ljudskih prava

Predsjednica:

DADA VIŠNJIĆ

Zamjenik predsjednice:

DRAGUTIN BELAVIĆ

Članovi:

TOMISLAV JELKOVAC

IVICA MEDVED

MARIJAN MOGUŠ

TOMISLAV STOJKOVIĆ

PATRICIA VUKOVIĆ 

 

 

Odbor za zaštitu ljudskih prava 

  • prati provedbu propisa kojima se uređuje zaštita i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, te ostvarivanje prava nacionalnih manjina na području Županije,
  • predlaže mjere za ostvarivanje ovih prava na području Županije te daje mišljenja u svezi s provedbom Ustavom i Zakonom utvrđenih sloboda, prava i obveza čovjeka i građanina,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

_______________________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV ZA 1. SJEDNICU

POZIV ZA 2. SJEDNICU

POZIV ZA 3. SJEDNICU

POZIV ZA 4. SJEDNICU

POZIV ZA 5. SJEDNICU

POZIV ZA 6. SJEDNICU

POZIV ZA 7. SJEDNICU

 

ZAPISNIK 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

_______________________________________________________________

 

 

MANDAT 2013. - 2017.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA 

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE ODBORA