Vijesti     -     Kontakti

Obavijest o nadmetanju - Usluge provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 13-79/2023

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2023/S 0F2-0005083

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-285

Obavijest o nadmetanju - Radovi na sanaciji klizišta pri OŠ Netretić i Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 6-78/2023

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2023/S 0F2-0003973

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-285

Obavijest o nadmetanju - Izvođenje radova na jugozapadnoj kuli Starog grada Novigrad na Dobri

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 74-97/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0045301

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-285

Obavijest o nadmetanju - Usluge čišćenja

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Evidencijski broj nabave: 22-03/2022

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0008124

NAPOMENA: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na internet stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666-260

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost