Vijesti     -     Kontakti

Župan - prethodni mandati

Prethodni mandatiMandat (1993. – 1997.)
 
Župan:                     Josip Jakovčić, dipl.inž. (1993. – 1997.)
Dožupani:                Ivan Vučić, dipl.ing. (1993. – 1997.)
                                 Antun Kraljević, prof. (1993. – 1996.)
                                 Željko Mikić, prof. (1996. – 1997.)

 Mandat (1997. - 2001.)
 
Župan:                     mr.sc. Vlado Jelkovac (1997. - 2001.)
Dožupani:               Mladen Kobasić, dipl.oec. (1997. - 2001.)
                                mr.sc. Željko Šančić (1997. - 2001.)


Mandat (2001. – 2005.)
 
Župan:                     mr.sc. Vlado Jelkovac (2001. – 2004.)
Župan:                     mr.sc. Nedjeljko Strikić (2004. – 2005.)
Zamjenici župana:  Vitomir Majoli, prof. (2001. – 2005.)
                                 Vladimir Katić, dipl.ing.silv. (2001.)
                                 Mladen Kobasić, dipl.oec. (2002.- 2005.)


Mandat (2005. – 2009.)
 
Župan:                     Ivica Horvat, dipl.oec. (2005. – 2009.)
Zamjenici župana:  Marinko Milčić (2005. – 2009.)
                                 mr.sc. Marija Medić(2005. – 2007.)
                                 Olga Grgurić, dipl.inž. (2007. – 2009.)

 Mandat (2009. – 2013.)
 
Župan:                     Ivan Vučić, dipl.ing. (2009. – 2013.)
Zamjenici župana:  Josip Šafar, dipl.oec. (2009. – 2013.)
                                 Ivan Banjavčić, dipl.ing.agr. (2009. – 2013.)
                                 Milenko Rebić, dr.med.dent. (2009. – 2013.)

 Mandat (2013. – 2017.)
 
Župan:                     Ivan Vučić, dipl.ing.  (2013. – 2017.)
Zamjenici župana:  Josip Šafar, dipl.oec. (2013. – 2017.)
                                 Ivan Banjavčić, dipl.ing.agr. (2013. – 2017.)
                                 Siniša Ljubojević, struč.spec.ing. (2013. – 2017.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Mandat (2017. - 2021.)
 
Župan:                    Damir Jelić, prof. (2017. - 2020.)
Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana:
                               Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh. (2020. - 2021.)
Zamjenici župana:  Martina Furdek-Hajdin, dipl.ing.arh (2017. - 2020.)
                               dr.sc. Vesna Hajsan-Dolinar (2017. - 2021.)
                               Mirko Martinović, dipl.oec. (2017. - 2021.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost