Sjednice i dokumenti

Gospodarsko-socijalno vijeće donosi svoj Poslovnik o radu (________) i godišnji Program rada kojima se pobliže određuje način i sadržaj rada GSV i njegovih radnih tijela.