Vijesti     -     Kontakti

Stvaramo digitalno zrele škole za 21.stoljeće

eskole 0Program e-Škole se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2022. godine. Program e-Škole sastoji se od pilot projekta, koji se provodi od 2015.-2018. te velikog projekta, koji se planira provoditi od 2019.-2022. na temelju rezultata pilot projekta.

Puni naziv cjelokupnog programa glasi “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

CARNET se obvezao opremiti škole lokalnom mrežom i računalnom opremom te osigurati održavanje (npr. u slučaju kvara) za vrijeme trajanja pilot projekta, kroz ugovore s dobavljačima mreže i opreme. Nakon završetka jamstva na uređaje održavanje preuzima Osnivač. Za vrijeme trajanja i nakon završetka projekta Osnivač je dužan školama osigurati pomoć u korištenju resursa dobivenih u projektu te je u tu svrhu dužan imenovati e-Škole tehničara.

Uloga imenovanog e-Škole tehničara jest da zaposlenicima škola pruža pomoć pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. CARNET je organizirao edukaciju e-Škole tehničara kako bi oni mogli adekvatno pružati podršku školama. Edukaciju su provodili isporučitelji lokalnih mreža i opreme te je ona bila organizirana nakon završetka radova na mreži škole, odnosno nakon isporuke opreme. U ovaj pilot projekt u Karlovačkoj županiji uključeno je 18 osnovnih škola te 13 srednjih škola s 28 stručnjaka za tehničku podršku.      

Rashodi vezani uz projekt „e-škole“ kojima je Karlovačka županija osnivač obuhvaćaju financiranje rada e-tehničara koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu.  Mjerilo za financiranje troškova e-tehničara je:

- do 100 učenika u iznosu od 500,00 kuna NETO mjesečno

- od 101 – 300 učenika u iznosu od 800,00 kuna NETO mjesečno

  • više od 301 učenika u iznosu od 1.000,00 kuna NETO mjesečno

U Prirodoslovnoj školi Karlovac danas su potpisani i uručeni Ugovori za stručnjake za tehničku podršku ravnateljima osnovnih i srednjih škola. U ime Karlovačke županije ugovore je uručila zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar. Koordinator za stručnjake za tehničku podršku za cijelu Karlovačku županije je voditelj Odsjeka za informatiku Matija Palalić.

Svečanom sjednicom Skupštine Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Duga Resa obilježila 20. godina djelovanja

 

invalidi rada

20 osobnih asistenata zaposleno je na provedbi projekata vrijednih preko 5 milijuna kuna, koje provodi Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Duge Rese.

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Duga Resa obilježava 20. obljetnicu. Tim je povodom danas, u restoranu Kristal u Karlovcu, održana Skupština udruge na kojoj su dugogodišnjim članovima, suradnicima i volonterima te drugim zaslužnim pojedincima i ustanovama dodijeljene plakete i zahvalnice.

Kreće nova Školska shema – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka učenicima osnovnih i srednjih škola

shema4U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi nude se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu. Voće i povrće nudi se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

U školskoj godini 2021./2022. u Školsku shemu uključeno je 18 osnovnih škola, 9 srednjih škola i 1 učenički dom kojima je osnivač Karlovačka županija (u projektu ne sudjeluju Učenički dom Karlovac, Učenički dom Ogulin, MIOŠ, Gimnazija i str. škola B. Frankopana Ogulin, SŠ Slunj, Glazbena škola Karlovac).

Nadležna tijela za provođenje Školske sheme su: Ministarstvo poljoprivrede te Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ugovor o provođenju ovog programa, čiji je cilj povećati unos svježeg voća i povrća, podići razinu znanja o važnosti zdrave prehrane i educirati učenike u cilju smanjenja otpada od hrane, potpisan je danas u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu između ravnatelja osamnaest osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije. U ime Karlovačke županije ugovore je uručila zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar. Uz zamjenicu županice, u ime kolektiva ravnatelja srednjih škola se obratila predsjednica kolektiva Jasminka Štajcer.

Karlovačka županija osniva Lokalnu akcijsku grupu za slatkovodno ribarstvo

FLAG

U karlovačkom slatkovodnom akvariju Aquatici, danas je potpisan Sporazum za formiranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Sporazum su zajednički potpisali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan te predstavnici LAG-ova Frankopan, Petrova gora i Vallis Colapis, uz nazočnost predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost