Vijesti     -     Kontakti

Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

O nama

Pročelnica Upravnog odjela: dr. sc. Maja Vučinić-Knežević
Adresa: A. Vranyczanya 2, 47000 Karlovac
Telefon: 047/666-224, 047/666-129
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA:

ponedjeljak, srijeda i petak: 8 - 13 sati

Dnevni odmor: 10:30 - 11 sati


Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo obavlja djelatnosti iz područja zdravstva, socijalne skrbi, udruga građana, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, djelatnosti iz područja ostvarivanja prava koja ostvaruju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, vojni i civilni invalidi rata te djelatnosti vezane uz stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima i humanitarnu pomoć.

Djelatnosti vezane uz zdravstvo

 • prikuplja podatke iz područja zdravstva, izrađuje izvješća i prijedloge akata
 • izrađuje planove korištenja sredstava za potrebe zdravstva
 • prati realizaciju decentraliziranih sredstava sukladno popisu prioriteta zdravstvenih ustanova
 • prati rad i surađuje sa zdravstvenim ustanovama
 • prati rad mrtvozorničke službe na području Karlovačke županije
 • priprema projektnih prijedloga iz područja zdravstva

Djelatnosti vezane uz socijalnu skrb

 • prikuplja, prati i analizira podatke iz područja socijalne skrbi, izrađuje izvješća i prijedloge akata
 • provodi upravni postupak za utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost
 • provodi postupak dodjele jednokratnih novčanih pomoći
 • prati provedbu Odluka Vlade o financiranju decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi
 • priprema projektnih prijedloga iz područja socijalne skrbi

Djelatnosti vezane uz hrvatske branitelje

 • rješava poslove pokrenute po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke u postupcima priznavanja i prestanka prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, nestalih hrvatskih branitelja, stradalih pirotehničara, mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji
 • sudjeluje u postupku utvrđivanja oštećenja organizma, vodi postupak ostvarivanja prava koja ostvaruju hrvatskin branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji
 • vodi postupak ostvarivanja prava koja ostvaruju vojni i civilni invalidi rata
 • umanjenje troškova ukopa umrlih hrvatskih branitelja te organizacija pokopa umrlih hrvatskih branitelja uz vojne počasti
 • izdavanje potvrda o ostvarenim statusima i primanjima, potvrda o pripadnosti borbenom sektoru

Djelatnosti vezane uz udruge

 • izrada i provedba javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava
 • isplate financijskih sredstava po osnovi ugovora, izrade izvješća

 Djelatnosti vezane uz stambeno zbrinjavanje

 • vodi upravni i neupravni postupak i rješava u složenim upravnim stvarima iz područja stambenog zbrinjavanja, te u postupcima utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika
 • vodi propisane evidencije, izrađuje izvješća i izdaje potvrde

 Djelatnosti vezane uz humanitarnu pomoć

 • izdaje rješenja kojima se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 • izdaje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
 • obavlja poslove odobravanja i nadzora kao i ostale poslove iz područja humanitarne pomoći

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost