Inovacije- Garancija budućeg razvoja

1636552028324U sklopu projekta Nikola Tesla Poduzetnički centar kojega zajednički provode Karlovačka županija, Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana i Gimnazija Karlovac održano je danas interaktivno predavanje  prof. dr. sc. Miljenko Šimprage  pod nazivom „Zašto inovacije?“. U drugom dijelu predavanja  inovatori Marko Marković, Ivan Mikšić, Domagoj Boljar i Albert Gajšak pričali su o svojem iskustvu u području inovacija te predstavili svoje inovacije.

Na događaju je prisustvovala županica Martina Furdek-Hajdin koja je ovom prigodom istaknula: "Kreativna indrustrija je nova grana gospodarstva u koju moramo ulagati, a upravo tome smo prilagodili poduzetnički centar koji nastaje. Poduzetnicima, kreativcima, početnicima i onima koji su u potrazi za vlastitim ostvarenjima pomagat ćemo u njihovim koracima do stabilnog rasta, održivog poslovanja i trajnog razvoja. Sama činjenica da je Nikola Tesla išao u karlovačku Gimnaziju je povod zašto se projekt poduzetničkog centra razvija upravo pored Gimnazije, ali ona treba biti prostor u kojem će budući inovatori dobiti onu potporu, koju možda današnji inovatori koji su danas s nama ovdje nisu imali kada su kretali. I sam Tesla je imao takav put, imao je jako puno inovacija, patenata, a neke tek danas koristimo."

Organizacija događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (referentne oznake KK.03.1.2.31.0001.), započeo je 01.03.2021. godine, a traje do 31.12.2023. godine. Svrha projekta je stvaranje pozitivne poduzetničke klime u vidu povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticanja samozapošljavanja, pružanja pomoći u stvaranju novih MSP-ova te povećanja broja novih radnih mjesta u Karlovačkoj županiji. Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri u provedbi su Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana te Gimnazija Karlovac.