Vijesti     -     Kontakti

Vijesti

Sve novosti vezane za aktivnosti Karlovačke županije.

Jedna od najvećih vježbi Civilne zaštite u Karlovcu: spašavanje nakon potresa

vježba3Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, inače i načelnica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, prisustvovala je, kao promatrač, terenskoj vježbi Civilne zaštite pod nazivom „RI QUAKE“.

Vježba se održava u trima županijama, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Istarskoj, a u Karlovcu, na području bivše vojarne Kupa u Karlovcu, održan je centralni dio vježbe.

Riječ je o vježbi koja prikazuje pružanje žurne pomoći na potresom pogođenom području temeljem međunarodnih operativnih procedura, što uključuje niz uvježbanih akcija i operacija: traganje za unesrećenim osobama nakon potresa, spašavanje zatrpanih ljudi u urušenim građevinama, spašavanje žrtava s viših katova, zbrinjavanje unesrećenih, osiguranje pogođenog područja te procjena stanja i osiguravanje građevina od urušavanja. Osim pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite, na vježbi sudjeluju i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja te timovi Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Vježbi u Karlovcu prisustvovao je, među ostalima, ravnatelj Ravnateljstva CZ Damir Trut, koji je Izjavio je kako je ova vježba jedna od najvećih. Vježba se sutra nastavlja na području Rijeke. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost