Karlovačka županija dodijelila sredstva za provedbu 21 projekta udruga građana

Udruge

Financiranje projekata udruga s područja Karlovačke županije - udrugama Županija podijelila preko 266 tisuća kuna.

Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2021. godini. Temeljem objavljenog Javnog poziva te administrativne provjere pristiglih prijava, odobreno je sufinanciranje/financiranje 21 projekta.

Svečana dodjela Ugovora korisnicima sredstava po ovom Javnom pozivu održana je u srijedu, 8. prosinca, u Ribarskom domu Kluba športskih ribolovaca Mrežnica Duga Resa, u Svetom Petru Mrežničkom. Ugovore je korisnicima dodijeliti županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin.

Tom je prigodom županica pozvala udruge da prate Javne pozive Županije, da rade na programima i projektima te da se javljaju na objavljene Javne pozive. Karlovačka županija redovito raspisuje ovakav Javni poziv koji je namijenjen udrugama civilnog društva, što pridonosi razvoju civilnog društva kao važnog segmenta u funkcioniranju lokalne zajednice. Ove godine poziv je bio digitalni, a cilj  je da što više udruga prepozna, sudjeluje i iskoriste novac koji je osiguran na županijskoj razini. Za ovu je namjenu u ovoj godini bilo je osigurano 350 tisuća kuna, a to znači da bi dodjelu sredstava za naše udruge trebali proširiti. Županica je najavila da će u 2022. godini Javni poziv nastojati objaviti u prvoj polovici godine.

Ove godine sredstva potpore Karlovačke županije po pojedinom projektu iznose od 7 do najviše 15 tisuća kuna.

Karlovačka županija ukupno je za ovu namjenu isplatila 266.786,50 kuna.

U ime korisnika sredstava županici i Karlovačkoj županiji zahvalio se predsjednik Kluba športskih ribolovaca Mrežnica Duga Resa Danijel Matić, koji je najavio da će dobiveni iznos od 15 tisuća kuna iskoristiti za nabavku opreme za ribočuvarsku službu.