Karlovačka županija ulaže u razvoj ruralnih područja - ozaljsko-vivodinski kraj nije izuzetak

vivodina igraliste

U povodu završetka radova na unutarnjem uređenju prostora Područne škole Vivodina te radova na izgradnji sportskog igrališta pored školske zgrade, zamjenica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar posjetila je u petak, 21. siječnja, PŠ Vivodina.

U pratnji ravnateljice Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj Gordane Basar, gradonačelnice Grada Ozlja Lidije Bošnjak, predsjednika Gradskog vijeća Ozlja Stjepana Basara, vivodinskog župnika preč. Andrije Markača, gradskih vijećnika te predstavnika Mjesnog odbora Vivodina, zamjenica županice obišla je školu, školsko igralište te razgovarala sa svojim domaćinima o daljnjim planovima.

Karlovalčka županija je u obnovu ove područne škole uložila gotovo 600 tisuća kuna, a nakon što je Župa sv. Lovre Mučenika dala na korištenje crkveno zemljište uz školsku zgradu započela je izgradnja školskog sportskog igrališta, koje zajednički financiraju Karlovačka županija i Grad Ozalj. Procijenjena projektantska vrijednost igrališta iznosi 400 tisuća kuna, a Karlovačka županija financira izvođenje zemljanih radova u iznosu od 104 tisuće kuna. Na svemu ovome  posebno se zahvalila ravnateljica škole Gordana Basar. 

Kako je ovom prigodom izjavila zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, kroz ovakve projekte Karlovačka županija nastoji revitalizirati ruralna područja svim sadržajima potrebnim za kvalitetan život te opstanak ljudi na ovom prostoru. Osim ulaganja u ovu područnu školu Karlovačka županija je ulagala i u uređenja drugih područnih škola na području Grada Ozlja (PŠ Podbrežje, PŠ Zorkovac), a pripremila je i projektnu dokumentaciju za proširenje i dogradnju matične OŠ "Slava Raškaj" te izgradnju školske sportske dvorane, kako bi škola mogla prijeći na jednosmjenski rad. Ukupno je, od 2017. godine, Karlovačka županija u školski sustav na području Ozlja uložila 2.044.000,00 kuna. 

Uz školstvo je za ruralna područja važna i primarna zdravstvena skrb, pa je tako u dogradnju Doma zdravlja Ozalj Županija uložila 5,2 milijuna kuna, a ukupno je, od 2017. godine, u ozaljsko zdravstvo uloženo 7 milijuna kuna. 

Značajne su investicije bile i u cestogradnji i održavanju prometnica na području Ozlja, a posebno na Vivodini. Tako je putem Županijske uprave za ceste u ovom kraju, od 2017. godine, uloženo preko 24 milijuna kuna. Svakako je najveća i najznačajnija investicije za ozaljsko područje izgradnja mosta preko rijeke Kupe u Gornjem Pokupju, čija vrijednost doseže 70 milijuna kuna. Investicije je to Hrvatskih cesta u koju je županijsko vodstvo uložilo puno truda za njenu konačnu realizaciju.