Vijesti     -     Kontakti

Vijesti

Sve novosti vezane za aktivnosti Karlovačke županije.

Karlovačka županija za inkluzivne škole

pomocniciŽupanica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin potpisala je ugovor o financiranju projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ u sklopu kojega se osiguravaju pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama.

„Želim sretan i uspješan početak nove školske godine svim našim učenicima, a osobito onima s teškoćama i njihovim pomoćnicima, takozvanim asistentima. Zahvaljujući ovom projektu djeca dobivaju mogućnost da ostvare svoj puni potencijal, a uloga pomoćnika u nastavi pritom je nezamjenjiva“, poručila je županica.

Ove godine u sklopu projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurat će se pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za 47-ero učenika osnovnih i srednjih škola, kojima je županija osnivač. Za projekt je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 2 milijuna kuna.

Usto, još je milijun i pol kuna osigurano za projekt kojeg su Udruga Radost iz Ogulina, udruga Zvončići i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije prijavile putem Javnog Poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja. U sklopu tog projekta, svoje će pomoćnike dobiti još 31 učenik.

Pomoćnici u nastavi uoči početka nove školske godine prošli su edukaciju, koju provodi Frendofon, kako bi učenicima mogli pružiti što kvalitetniju pomoć i potporu.

Karlovčanka Sanja Milek, koja već ima iskustva u radu s djecom, kaže da se veseli novom poslu.

„Edukacija je jako kvalitetna i poučna. Još ne znam kome ću biti pomoćnik, ali uistinu se veselim što ću nekom djetetu biti potpora da ostvari svoj puni potencijal. To je nešto što i mene ispunjava, rekla bih da će biti na obostranu korist“, istaknula je buduća pomoćnica u nastavi Sanja Milek.

Svima koji će na ovaj način sudjelovati u projektu i pomagati učenicima, zahvalila je zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Da nema ovog projekta, da nema vas koji pomažete djeci da prate nastavu, mnoga bi djeca bila zakinuta za školovanje u svojoj sredini. Ovako, djeca ostaju u svojim obiteljima, pohađaju školu, a korist je višestruka, jer se i druga djeca uče prihvaćanju različitosti i razvijaju empatiju“, poručila je Hajsan Dolinar.

Projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ provodi se od 2014. godine. Zahvaljujući njemu djeca s teškoćama dobivaju sustavnu i neposrednu pomoć u praćenju nastave i savladavanju gradiva, ali i u socijalizaciji.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost