Kolegiji županice održani u Slunju i Cetingradu

viber slika 2021 09 20 16 25 08 179Županica Martina Furdek Hajdin nastavlja s kolegijima županice po općinama i gradovima Karlovačke županije. U ponedjeljak, 20. rujna kolegiji su održani u Gradu Slunju s gradonačelnicom Mirjanom Puškarić i suradnicima te u Općini Cetingrad s načelnicom Marinom Kalić sa suradnicima.

Na kolegijima su prezentirani javni pozivi i natječaji, koji se provode ili će provoditi u sektoru gospodarstva, zdravstva, socijale te školstva. Značajno je spomenuti kako će se po prvi puta javni pozivi i natječaji provoditi putem online prijave. Karlovačka županija je povećala iznos i broj stipendija za učenike i studente u novoj školskoj godini u odnosu na prošlu godinu.

Na kolegiju u Slunju izražena je potreba ponovnog istraživanja potreba tržišta rada kao i interesa učenika i roditelja, u cilju uvođenja novih programa u škole koji bi omogućili siguran posao mladim ljudima nakon završetka školovanja, kao i mogućeg prekvalificiranja i/ili doškolavanja trenutno nezaposlenih osoba. 

Vezano uz dječje vrtiće, ističemo kako su u obje jedinice lokalne samouprave kapaciteti vrtića popunjeni, što dovodi do pozitivnog demografskog trenda u jugoistočnom dijelu Karlovačke županije. 

U Cetingradu je projektna dokumentacija za izgradnju školske sportske dvorane s vanjskim igralištem spremna, samo se čeka povoljan natječaj za prijavu. U planu je pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje. Nakon organizirane i  provedene tri radionice u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede na temu uspostava proizvođačkih organizacija, županica Martina Furdek Hajdin ponovno je apelirala na jedinice lokalne samouprave da informiraju lokalne proizvođače da se priključe formiranju proizvođačkih organizacija kako bi imale veće mogućnosti apliciranja na postojeće i buduće natječaje Ministarstva poljoprivrede. 

Kontinuirano se radi na projektu Dodir civilizacija, čiji je cilj obnova i revitalizacija 10 starih gradova na području Karlovačke županije. Cijelokupan projekt obnove i oživljavanja starih gradova procjenjuje se na 459 milijuna kuna, a računa se u najvećem dijelu na europska i nacionalna sredstva. Na tom tragu učinjeni su određeni koraci pa su nakon kolegija županica Martina Furdek Hajdin i načelnica Marina Kalić potpisale Sporazum o zajedničkom ulaganju za Stari grad Cetin, a koji će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća izradu Projekta stalnog postava i opremanja vanjskog i unutarnjeg prostora Starog grada Cetina i opremanje poučne staze Kloštar  - Cetin, a druga faza obuhvaća izradu idejnog rješenja i glavnog projekta kompleksa u utvrdi Cetin. Prvu fazu financira Općina Cetingrad, a drugu fazu financira Karlovačka županija. 

U tijeku su pripreme za uspostavljanje depoa Karlovačke ljekarne u Općini Cetingrad u cilju pružanja dostupnije i kvalitetnije opskrbe lijekovima mještanima Cetingrada i okolnih naselja. Zahtjev za suglasnost za otvaranje depoa upućen je prema Ministarstvu zdravstva te se očekuje njihova suglasnost.