Vijesti     -     Kontakti

Vijesti

Sve novosti vezane za aktivnosti Karlovačke županije.

Mještanima Pravutine HEP će osigurati kvalitetno napajanje električnom energijom - radovi u tijeku

HEP Pravutina

Zamjenica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar i direktor HEP-a, Elektre Karlovac Zvonko Spudić, zajedno sa svojim suradnicima te predstavnicima mještana Pravutine u žakanjskoj općini, obišli su danas radove na elektrodistribucijskoj infrastrukturi koji se, slijedom dogovora HEP-a i Karlovačke županije, odvijaju na području općine Žakanje. Mjesto Pravutina, koje graniči s Republikom Slovenijom, jedino je mjesto koje struju dobiva iz slovenske elektro-mreže te je planiran prijelaz na HEP-ovu distribuciju. To je izazvalo prijepore kod mještana koji tvrde da je HEP-ova mreža na ovom području slabija i slabo održavana te da im je napajanje strujom iz Slovenije pouzdanije. 

Nakon dogovora predstavnika HEP-a, Elektre Karlovac i  Karlovačke županije, koje je inicirala zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, inače i sama stanovnica Žakanja, danas su obiđeni radovi koje HEP izvodi na ovom području. Dogovoreno je da se prvo treba rekonstruirati dalekovod i niskonaponska mreža u cijelosti, sa zamjenom stupova i kabliranjem te čišćenjem trasa elektromreže, a tek potom slijedi priključenje na HEP-ovu elektromrežu. Time će se osigurati kvalitetna i stalna opskrba strujom ovog područja te osigurati i alternativno napajanje u slučaju da iz nekog razloga dođe do ispadanja dijela napajanja.

Nakon obilaska radova održan je i sastanak s mještanima Pravutine, koji su pokazali velik interes za ovu temu te u konačnici prihvatili uvjeravanje predstavnika HEP-a da će izvedeni radovi garantirati kvalitetnu i sigurnu opskrbu iz hrvatskog elektroenergetskog sustava.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost