Obilazak radova na izgradnji vodnokomunalne infrastrukture na području Karlovca i Duge Rese

aglo2U nazočnosti Maria Šiljega državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zorana Đurokovića generalni direktor Hrvatskih voda, zamjenika generalnog direktora Davora Vukmirića, Martine Furdek-Hajdin županice Karlovačke županije, Damira Mandića gradonačelnika grada Karlovca, Tomislava Boljara gradonačelnika grada Duge Rese, predstavnika jedinica lokalne samouprave te Vodovoda i kanalizacije iz Karlovca danas su obiđeni radovi na  projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

Inače, radovi su započeli su u rujnu 2021. godine,a od početka je izvedeno  11,3 kilometara sustava odvodnje, rekonstruirano 4,2 km vodoopskrbnih cjevovoda i izgrađen je i 1 km sustava oborinskih kanala.

"Realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvaliteta života naaših građana i rad u ovim dijelovima Karlovca, Duge Rese i Barilovića, ali doprinijet ćemo značajno i zaštiti okoliša. Ovdje govorimo o tri lokalne jedinice, a sa velikim zadovoljstvom moram potvrditi da se angažman Hrvatskih voda osjeti i u drugim djelovima Karlovačke županije. Priprema se aglomeracija Plitvička jezera koja je posebno vezana za našu općinu Rakovica. U provedbi su i aglomeracija Slunj i Ogulin, a sve je vezano za novu financijsku perspektivu."-istaknula je županica Martina Furdek-Hajdin

U okviru projekta aglomeracije Karlovac-Duga Resa u tijeku su radovi na području Turnja, Kamenskog, Drežnika, Hrnetića, Gornje Švarče i Jamadola, dok su na području Duge Rese aktivna gradilišta u naselju Tušmer i predjelu Jozefinske ceste.

Pored aktivnih radova na novoj mreži na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gornjem Mekušju izgradit će se postrojenje za solarno sušenje mulja, čime će se smanjiti volumen mulja 3 do 4 puta, a to će značiti i manji trošak njegova zbrinjavanja.

Trenutačno se priprema podloga za postavljanje izolacije, a potom ide izgradnja armirano betonske  ploče. Uskoro će započet radovi na mreži u naseljima Donja Švarča i Belajske poljice, dok je za radove u okviru Grupe 4. koja obuhvaća Zvijezdu, Gornje Mekušje i Malu Švarču u tijeku pregled i ocjena ponuda.

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ vrijedan je više od 413 milijuna kuna, od čega prihvatljivi trošak iznosi 330,7 milijuna kuna.

Europska unija iz Kohezijskog fonda sudjeluje u financiranju prihvatljivog troška sa 68,78 % ili 227,4 milijuna kuna, a udio nacionalnih i lokalnih sredstava iznosi 103,3 milijuna kuna(u omjeru: 80 % nacionalna sredstva, 20 % lokalna).

Radi se o značajnom komunalnom projektu kojim će se kroz izgradnju kanalizacijske i obnovu vodoopskrbne mreže unaprijediti kvaliteta usluge i zaštite okoliša, kao i kvaliteta života stanovnika Karlovca, Duge Rese i Barilovića, uz očuvanje rijeka ovoga kraja.

Ovaj projekt, čiji je završetak planiran do kraja 2023. godine, obuhvaća izgradnju 65 km i rekonstrukciju 6,9 km sustava odvodnje, rekonstrukciju 28,1 te dogradnju 5,7 km sustava vodoopskrbe, izgradnju 27 crpnih stanica odvodnje, izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja na UPOV-u Grada Karlovca i Duge Rese, kao i nabavu vozila za održavanje sustava odvodnje i nabavu mjerne opreme za optimizaciju rada UPOV-a.

Aglomeracija Karlovac - Duga Resa nastavak je EU projekta ISPA putem kojeg je među prvima u Hrvatskoj izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja. Tijekom skoro 11 godina rada pročistio preko 67 milijuna kubika otpadnih voda.