Održana Prva konferencija projekta "Obitelj u Centru"

konferencija

Prva konferencija projekta "Obitelj u centru" održana je danas u prostoru Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije u Karlovcu. Ovaj projekt provode Centar za socijalnu skrb Karlovac i Podružnica Obiteljski centar u Karlovcu. Njegova je ukupna vrijednost 1.880.654,19 kuna, a financiranje je u 100% iznosu bespovratno. Radi se o 85% EU sufinanciranju sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i 15% sredstvima Državnog proračuna RH. 

U ime Karlovačke županije u radu konferencije je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević. 

Projektom “Obitelj u Centru” pruža se podrška procesu deinstitucionalizacije, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Stručne projektne aktivnosti koje to omogućuju, a odnose se na rad s korisnicima usluga Obiteljskog centra u Karlovcu su:

  • širenje i unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  • jačanje kapaciteta stručnjaka Centra za socijalnu skrb Karlovac i Obiteljskog centra koji rade s pripadnicima ranjivih skupina i
  • podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstiucionalizacije i prava ranjivih skupina, s naglaskom na pravo na život u zajednici.

U sklopu projekta, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete i proširenja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Centar za socijalnu skrb Karlovac jača kapacitete svoje podružnice Obiteljski centar, što se konkretno odnosi na zapošljavanje stručnjaka i rad s korisnicima, nabavu opreme za rad i uređenje prostora Obiteljskog centra. Pored navedenoga, projekt uključuje i edukacijski program za stručnjake, promotivne aktivnosti, prevencijske sadržaje, jačanje svijesti o ulozi obitelji u zajednici i upoznavanje javnosti sa socijalnim mehanizmima u nadležnosti Obiteljskog centra.

Elementi i ciljevi projekta usmjereni su na dobrobit obitelji, prioritetno na pomoć i pružanje usluga onima kojima je to najpotrebnije.

 

Sretne obitelji – misija projekta Obitelj u Centru

U duhu razvoja zdrave i sretne zajednice, u razdoblju koje slijedi, Obiteljski centar nastoji unaprijediti kvalitetu i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, s naglaskom dobrobit članova obitelji i obitelj kao jedinicu u fokusu projekta.

Unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga ključni je element koji se odnosi na rad s korisnicima, a uključuje sljedeće projektne aktivnosti:

- usluge obiteljske medijacije;

- program i savjetodavne usluge koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose;

- program razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih;

- program rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje pružaju podršku roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama;

- program aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti;

- program stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu;

- program intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu;

- program prevencije/suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima;

- program i aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja;

- program psihosocijalnog tretmana žrtava i počinitelja nasilja i

- program edukacije posvojitelja.

Ciljane skupine su pripadnici sljedećih ranjivih skupina:

- djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi;

- djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju;

- djeca s teškoćama u razvoju;

- djeca bez pratnje;

- trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti;

- odrasle osobe sa invaliditetom;

- osobe s problemima ovisnosti;

- žrtve obiteljskog nasilja;

- žrtve trgovanja ljudima i

- članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina koje će kroz projekt primati socijalne usluge.

Centar za socijalnu skrb Karlovac, s podružnicom Obiteljski centar ovim projektom značajno jača svoje stručne i tehničke kapacitete, uz snažnu poruku građanima: „tu smo za vas, obratite nam se s povjerenjem!“

Projektni tim čine dva psihologa i jedan socijalni radnik kao novozaposlene osobe te već postojeći zaposlenici Obiteljskog centra: socijalni pedagog, psiholog i administrator. Voditelj projekta zaposlenik je Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije i jedini je član projektnog tima za kojeg se ne potražuju sredstva iz projekta. Obzirom na uvjete javnog poziva, odobrenog projekta i odnosnog ugovora, plaće zaposlenika na projektu čine standardne troškove iz kojih se generiraju i sredstva za ostale aktivnosti. Drugim riječima i točnije rečeno, za ostale aktivnosti odobravaju se sredstva u visini 40% opravdanih troškova plaća zaposlenika i tim će se novcem osigurati osnovni prostorni i tehnički uvjeti za rad Obiteljskog centra.

U sklopu elementa koji se odnosi na jačanje kapaciteta stručnjaka provodit će se edukacije stručnjaka kroz sedam tematskih modula i timske supervizijske edukacije djelatnika s fokusom rada na odnos stručnjak (pomagač) - klijent.