Osigurano 4,5 milijuna kuna za programe Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije

Programi iz područja gospodarstvaU postupku javnog savjetovanja su nacrti 4 Programa temeljem kojih će Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije u narednom periodu objaviti javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije u 2022. godini, različitim kategorijama prihvatljivih prijavitelja. Za tu svrhu je u Proračunu Karlovačke županije osigurano oko 4,5 milijuna kuna.

Programe UO za gospodarstvo danas su predstavili Branka Šeketa Karlović, Voditeljica Odsjeka za turizam, poljoprivredu, energetiku i komunalnu infrastrukturu, Kristina Magdić, viši stručni suradnik za ruralni razvoj , Tomislav Lokmer, viši stručni suradnik za turizam i Ružica Škugor, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i poduzetništvo. 

Za provedbu Programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022.godini  su u Proračunu Karlovačke županije osigurana sredstva u ukupnom iznosu 1.600.000,00 kuna. Program će se provoditi kroz tri mjere:

MJERA 1. Izrada studijske i/ili projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske i infrastrukturne projekte, koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na dostupne mehanizme financiranja
MJERA 2. Unapređenje prometne infrastrukture
MJERA 3. Unapređenje infrastrukture javnog prijevoza putnika

Program unaprjeđenja turizma Karlovačke županije u 2022.godini će se također provoditi kroz tri mjere: 1. Uređenje, opremanje i označavanje objekata/sadržaja u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture, 2. Izrada projektne dokumentacije za objekte/zahvate javne turističke infrastrukture te 3.Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije. U Proračunu je osigurano 1.200.000,00 kuna.

Za Program unaprijeđenja gospodarstva Karlovačke u 2022.godini je osigurano 800.000 kuna. Provodit će se kroz mjere Organizacija gospodarskih događanja, manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i Potpore subjektima malog gospodarstva. 

Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje od 2021. – 2023. godine, donesen je na 29. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije, a Odluka o izmjenama i dopunama Programa nalazi se na e - savjetovanju i traje do 23. veljače 2022. godine. Cilj Programa je razvoj, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i očuvanje ruralnog prostora, stvaranje povoljnih uvjeta za poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, edukacija stanovništva na ruralnom prostoru, stvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje stanovništva na ruralnom prostoru. Za provedbu Programa u Proračunu Karlovačke županije za 2022. godinu osigurana su sredstva u iznosu 830.000,00 kuna.