Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“

Ugovor

Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin potpisala je danas, u prostoru Veleučilišta u Karlovcu, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar" 

U prostoru novoobnovljene zgrade Veleučilišta, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković svečano je uručio četiri ugovora iz ITU mehanizma za Veliko urbano područje Karlovac u vrijednosti od gotovo 200 milijuna kuna (od čega su 155,3 milijuna kuna bespovratna EU sredstva).

Jedan od uručenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava je za projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ kojem je nositelj Karlovačka županija, dok su partneri u provedbi Grad Karlovac, Gimnazija Karlovac te Poduzetnička zona Korana d.o.o..

Projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ prijavljen je u prosincu 2020. godine na Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Nikola Tesla Poduzetnički centar (NTPC)“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“, Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije izradila je Studiju izvedivosti, pružala je stručnu pomoć u pripremi i prijavi projektnog prijedloga te će ujedno i pružati stučnu pomoć u provedbi projekta.

Projekt „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ (referentne oznake KK.03.1.2.31.0001.) započeo je s provedbom dana 01.03.2021. godine, a završava 31.12.2023. godine. Provedbom projekta izgradit će se i opremiti infrastruktura Poduzetničkog centra (objekt NTPC i parkiralište), uspostavit će se kvalitetna upravljačka struktura i ojačati kapaciteti iste. Poduzetnicima (MSP-ovima) s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga (stručne i savjetodavne pomoći i usluga edukacije i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije) te će se otvoriti moderni co-working prostor. Navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta je 32.009.541,75 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 23.176.560,48 kn. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.