Preko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava Karlovačkoj županiji za projekt "Nikola Tesla Poduzetnički centar"

tesla 1Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu, kojeg je danas u ime Karlovačke županije potpisala županica Martina Furdek Hajdin bila je glavna tema današnje konferencije za medije u prostoru Nikola Tesla Poduzetničkog centra na Rakovcu, u Karlovcu.

Ovim Ugovorom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Karlovačkoj županiji, kao korisniku, dodjeljuje bespovratna sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu, u dijelu koji obuhvaća troškove koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora. Ministarstvo ovim Ugovorom dodjeljuje Karlovačkoj županiji 2.044.990,64 kn, odnosno 50% sredstava koje je korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Uz županicu su o vrijednosti ovog Ugovora te o projektu Nikola Tesla Poduzetničkog centra još govorili i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojna agencija Karlovačke županije JURRA Vilko Klasan te pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Ana Valić. Konfereniciji su nazočili  i ravnateljica Gimnazije Karlovac Snježana Štranjgar i pročelnik Ureda županice Branko Zoretić.

Kako je tom prigodom rečeno, sukladno ugovoru, dodijeljena sredstva raspoređuju se između korisnika, Karlovačke županije, i partnera na projektu na sljedeći način:

Korisniku, Karlovačkoj županiji, dodjeljuje se iznos od 1.708.435,97 kn

Gradu Karlovcu – 305.640,57 kn

Gimnaziji Karlovac – 5.123,48 kn

PZ Korana – 25.790,62 kn

Opremanje i uspostava za rad objekta Nikola Tesla Experience Center, u sklopu kojega će djelovati Nikola Tesla poduzetnički centar realizira se sredstvima ITU mehanizma za Veće urbano područje Karlovac – Duga Resa – Ozalj (MRRFEU). 

Nositelj projekta je Karlovačka županije, zajedno sa partnerima Gimnazijom Karlovac, Gradom Karlovcem i Poduzetničkom zonom Korana d.o.o. Tijekom provedbe istoga, izvest će se infrastruktura Poduzetničkog centra te uspostaviti kvalitetna upravljačka struktura i ojačati njeni kapaciteti. Uz ostalo uredit će se i parkiralište ispred ŠSD Mladost, što je sastavni dio projekta, a što treba biti završeno do kraja svibnja 2022. godine.

Sukladno Ugovoru, definirano je razdoblje provedbe projekta: 1.3.2021. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta je 32.009.541,75 kn, od kojih EU sufinancira 23.176.560,48 kn, što je najveći mogući iznos sufinanciranja (85%) ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 27.266.541,75 kn