Prezentiran dokument o javnom prijevozu putnika

prometna studija 3 

U Karlovcu održana prezentacija dokumenta: „Analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije uz nacrt prijedloga optimizacije – I. faza pripreme preduvjeta za postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi“

U petak, 15. listopada je u Velikoj vijećnici Grada Karlovca predstavnicima jedinica lokalne samouprave prezentiran dokument „Analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Karlovačke županije uz nacrt prijedloga optimizacije – I. faza pripreme preduvjeta za postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi“. Izrađivači dokumenta iz tvrtke Academica d.o.o. za prometno planiranje, razvoj tehnologije i usluge upoznali su nazočne sa rezultatima analize postojećeg stanja koja je obuhvatila infrastrukturu i prijevoznu ponudu javnog županijskog linijskog prijevoza putnika, prostorno-vremensku pokrivenosti postojećom mrežom županijskih autobusnih linija, ovisno o prostornom rasporedu stanovništva i druge bitne čimbenike te su ukazali na identificirane elemente s potencijalom unaprjeđenja i predstavili nacrt koncepta optimizacije mreže autobusnih linija na području Karlovačke županije. Prezentaciji su, uz predstavnike gradova i općina, nazočili i zamjenici županice Vesna Hajsan Dolinar i Dejan Mihajlović.

Dokument je izrađen kao prva faza pripreme Karlovačke županije za implementaciju ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, odnosno uspostavu optimalne mrežu linija, koja će stanovništvu omogućiti dostupnost javnoga prijevoza i veću mobilnost te potaknuti stanovnike na korištenje javnoga prijevoza.

Na prezentaciji je naglašena potreba aktivnog uključenja jedinica lokalne samouprave, ali i ostalih dionika: upravitelja cesta, škola, gospodarskog sektora i ostalih, u planiranu drugu fazu pripreme za implementaciju ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi.