Sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

IMG 20201216 174850Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Šćulac sudjelovale su na sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja kod ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje Vesne Šerepac te načelnice Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Zdenke Čukelj.

Teme održanog sastanka bile su izgradnja školskih sportskih dvorana na području Karlovačke županije, dogradnja škola za rad u jednoj smjeni te organizirani predškolski odgojno - obrazovni program pri školama. Na sastanku je dogovoreno da se kod postojećih predškolskih odgojno - obrazovnih programa pri školama, uz suglasnost, djelatnost proširi i na jasličku skupinu. Također, dogovorena je prijava projekata dogradnje škola za rad u jednoj smjeni i izgradnje školskih sportskih dvorana za novu perspektivu 2021. - 2027. 

One škole koje imaju zajednički projekt dogradnje škole za rad u jednoj smjeni i izgradnju školske sportske dvorane imaju mogućnost sufinanciranja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.