Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš u ovoj godini izdao preko 5700 dokumenata

Marina

USPRKOS KORONA KRIZI I SITUACIJU S POTRESIMA, UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ NASTAVLJA SVOJU KONTINUIRANU DOBRU PRAKSU – PREMA GRAĐANIMA I TVRTKAMA IZDANO JE PONOVNO PREKO 5700 DOKUMENATA

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije kontinuirano izdaje potrebne dokumente i pruža servis svim građanima i tvrtkama na području Karlovačke županije koji planiraju graditi ili grade svoje objekte ili imaju potrebu provoditi ostale postupke u djelokrugu ovog odjela.

Ovaj Upravni odjel 5. godinu za redom vodi pročelnica Marina Jarnjević, koja je uspostavila organizaciju i način rada, kao i kontrolu učinka rada odjela. Na taj se način na godišnjoj bazi rade analize rada za tu godinu. Transparentnost, otvorenost i proaktivnost su način rada kako cijele Karlovačke županije, tako i ovog Upravnog odjela.

„Rad koji se svakodnevno provodi u našem Upravnom odjelu je potpuno mjerljiv. To je rad koji zahtijeva konstantu, puno zajedničkog rada svih sudionika, puno vremena, ali i puno suradnje i otvorenosti, ne samo unutar odjela, već i prema van. Prošle godine zemlju su snašle prirodne nepogode u vidu potresa, koji su se djelomice nastavili i u 2021 godini te su, uz korona krizu, poljuljali naše živote. Karlovačka županija također se našla među pogođenim područjima te smo morali odraditi u prvoj polovici godine niz potrebnih aktivnosti ne samo u našoj županiji, već pomoći i našim susjedima u Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je imala nemjerljivu štetu. To je za naš Upravni odjel značilo da smo siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine, ali po potrebi i kasnije, dali sve svoje djelatnike koje su građevinske i arhitektonske struke, da obavljaju brze preglede oštećenih objekata te su naši ljudi, zajedno s kolegama iz ostalih jedinica lokalne samouprave na području naše županije te s nizom građevinara i arhitekata iz privatnih tvrtki na našem području, pregledali oko 2000 oštećenih objekata kako na području Karlovačke županije, tako i na području Sisačko-moslavačke županije. Sama činjenica što su svoje radne dane provodili pregledavajući oštećene objekte, ukazivala je na to da će redovni rad, koji uključuje provođenje upravnih i neupravnih postupaka, sigurno u nekom dijelu patiti. No, na kraju godine, nakon napravljenih analiza, dokazali smo da smo i dalje na razini od prethodnih godina. Zahvaljujem svim našim djelatnicima koji ne staju u obavljanju svojih zadataka, zaista mi je čast, veliko zadovoljstvo, ali i iznimna odgovornost raditi u ovom Upravnom odjelu.“- obrazlaže pročelnica Marina Jarnjević.

Uz pročelnicu Jarnjević, dva su voditelja odsjeka koji su odgovorni svaki u svom djelokrugu. Vjeruška Stanišić voditeljica je Odsjeka za planske poslove i zaštitu okoliša, a Goran Grba voditelj je Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo. Sami uredi koji su u nadležnosti Karlovačke županije su dislocirani te se uz Karlovac (gdje je nadležnost šireg područja Karlovca i okolnih naselja), poslovi izdavanja akata za gradnju rade i na području Slunja, Ozlja, Ogulina i Duga Rese.

Kako daljnja analiza rada obuhvaća broj izdanih dokumenata, prema strankama je obrađeno i završeno 4867 akata koji se odnose na Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo. U 2021. godini u Karlovačkoj županiji izdano je tako 289 građevinskih dozvola, 25 lokacijskih dozvola, 79 uporabnih dozvola za koje je proveden tehnički pregled i 511 posebnih uporabnih dozvola za koje nije potrebno provoditi tehnički pregled. Doneseno je rješenje o izvedenom stanju za 814 predmeta. Iz svega navedenog vidljivo je povećanje u broju izdanih građevinskih dozvola. Tako je 2021. izdano 56 građevinskih dozvola više nego u 2020. godini te je izdano 10 lokacijskih dozvola više nego u 2020. godini. Što se tiče legalizacije, ona traje i trajati će. Kao i svih ovih godina, radi velike opterećenosti redovnim aktima za gradnju, postupci legalizacije se rade kontinuirano, no na njima radi mali broj djelatnika. To je iz razloga priljeva velikog broja zahtjeva koji se tiču razvoja investicija na području naše županije te radi podrške otvaranju novih te zadržavanja postojećih radnih mjesta.

Drugi odsjek unutar Upravnog odjela-Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša je između ostalog rješavao i niz dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša i zaštitu prirode, gospodarenje otpadom, e-nekretnine, registar onečišćenja okoliša te je ukupan zbroj izdanih dokumenata 882, ne uključujući sve unose u sustavu e-nekretnina. Poslovi u djelokrugu ovog odsjeka provode se sukladno nizu propisa koji su vrlo često neusklađeni, a neki od njih prethode i samom izdavanju dozvola i neophodni su da bi se ishodila sva dokumentacija koja je potrebna. Taj odsjek i ove godine je provodio aktivnosti vezane uz VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije, ali i pružao pravnu pomoć nadležnom Ministarstvu. Bez ovog odsjeka, u većini slučajeva izdavanja akata za gradnju ne bismo mogli dalje.

„Naša ekipa iz Upravnog odjela cijelo vrijeme se trudi biti podrška investicijama, kao i samim investitorima i projektantima, ali jasno nam je da uvijek postoji mjesta za daljnji napredak i još bolju suradnju. Stoga smo tu za sve koji planiraju graditi ili grade, koji imaju bilo kakve dvojbe, pitanja, ali i prijedloge. Nemojte se ustručavati javiti u naš Upravni odjel. S pravovremenim usklađivanjem možemo uštedjeti puno vremena, energije i financijskih sredstava - zaključuje pročelnica Marina Jarnjević.